Algemene Voorwaarden

Anne Suppers

Op iedere inschrijving zijn deze algemene voorwaarden van kracht.

Cursisten zijn zij die middels het verzenden van het aanmeld/inschrijfformulier deze overeenkomst aangaan met Anne Suppers of zich per mail voor een cursus/workshop opgeven.

Anne Suppers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of lichamelijk letsel die door cursisten en/of honden van cursisten worden veroorzaakt.

Locatie en tijden van cursus en workshops kunnen door Anne Suppers worden gewijzigd als dat door omstandigheden noodzakelijk is.

De hond waarmee de cursist aan de les deelneemt dient in een WA verzekering te zijn meeverzekerd.

De lesinformatie die u schriftelijk of per mail ontvangt van Anne Suppers mag op geen enkele manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, openbaar worden gemaakt, worden doorverkocht, worden doorgestuurd of worden vermenigvuldigd.

De hond waarmee de cursist deelneemt dient de inentingen die voor zijn leeftijd van toepassing zijn te hebben gehad. De cursist dient een inentingsbewijs te kunnen overleggen.

Tijdens de consulten zijn gezinsleden van harte welkom.

De cursist is verantwoordelijk voor zijn gasten.

Anne Suppers behoudt zich het recht voor om combinaties (baas-hond) uit te sluiten voor deelname aan een groepsles/workshop.

De instructeur heeft het recht om, bijvoorbeeld bij twijfel over de lichamelijke conditie van de hond, de les voortijdig te beëindigen.

De toepassing van instructies en adviezen die de cursist van de instructeur krijgt en de eventuele ongewenste gevolgen van het al dan niet juist uitvoeren hiervan blijven de verantwoordelijkheid van de klant.

Inschrijving en betaling

Inschrijving voor een cursus, workshop of consult kan op de website, door een email te sturen of per telefoon. Je ontvangt dan een bevestiging per mail.

Bij minderjarige cursisten dient een ouder of wettige vertegenwoordiger het inschrijfformulier mede te ondertekenen.

Inschrijving verplicht tot betaling.

Na inschrijving ontvangt u per mail een factuur.

Het totaal verschuldigde factuurbedrag dient binnen 14 dagen na de factuurdatum per bank of tijdens de eerste les contant te worden voldaan. Het is ook mogelijk om direct via Ideal te betalen.
Als je kiest voor een overmaking, kunnen er administratiekosten in rekening worden gebracht.
Indien door ziekte of overmacht bij de instructeur een inschrijving moet worden beëindigd zal het resterende factuurbedrag (na aftrek van reeds verzorgde lessen en overige reeds gemaakte kosten) worden gerestitueerd.

Privé Coaching

Bij melding tot uiterlijk 24 uur voor aanvang kan een nieuw consult worden ingepland zonder extra kosten.
Indien de afspraak minder dan 24 uur voor aanvang wordt verzet, zullen er kosten in rekening worden gebracht ter compensatie van de gereserveerde tijd of de les komt te vervallen.

Annulering/beëindiging van een inschrijving

Bij annulering van een inschrijving voor cursus of workshop tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de eerste les, worden geen kosten in rekening gebracht.
Bij annulering van een inschrijving voor een cursus of workshop vanaf 7 dagen tot voor aanvang van de eerste les, worden reserveringskosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn 50% van de prijs van de cursus (ter compensatie voor de gereserveerde plaats.)
Bij annulering nadat er al een les heeft plaatsgevonden, wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht. Er wordt geen lesgeld geretourneerd.


Anne Suppers
KVK – 69152187

Share This